IDEAPROGRES

 

Ideaprogres, s.r.o.

Winterova 18/1756

SK – 92101  Piešťany

 

Adresa pre doručenie tovaru: Rázusova 5, SK – 92101  Piešťany

 

Mobil.: +421 (0) 905 105 964

Tel.:     +421 (0) 692 006 063

Fax:     +421 (0) 33 76 26 335

e-mail:  info@ideaprogres.sk

 

IČO: 44 004 397

IČ DPH: SK 20 22 54 58 33

DIČ: 20 22 54 58 33

OR OS Trnava, Odd. Sro, vl.č.: 21491/T