IDEAPROGRES

Ideaprogres, s.r.o.                                                          GSM.:  +421 (0) 905 105 964

Winterova 18/1756                                                          Tel.:  +421 (0) 692 006 063

SK – 92101  Piešťany                                                     Fax:  +421 (0) 33 76 26 335

Slovakia - Europe                                                           e-mail: info@ideaprogres.sk 

Adresa pre doručenie tovaru: Rázusova 5, SK – 92101  Piešťany

Priemyselné armatúry, kompenzátory a hadice